tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Mexican large sausage refer as a male penis.
My choriso - or he is a choriso.
viết bởi Boster 11 Tháng mười một, 2002