The sound a bong makes as it percolates.
Man, you want to get chortled? Sure, let's chortle.
viết bởi Stizzle 14 Tháng sáu, 2006
the act of semen discharging from an erected penis or when you cum
i chortled in that bitches eye last night
viết bởi toto 03 Tháng tám, 2005
a chocolate covered cookie
hey, can u buy me some chortles
viết bởi mk 01 Tháng ba, 2005
to gargle cum in the back of the throat making a loud noise
I will chortle after giving you head later tonight.
viết bởi ruthie 09 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×