tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A dire cunt with no penis. Also has some wanker friends.
"Man, Chovi sure does suck ass"
viết bởi yugiohfan900 21 Tháng hai, 2005