tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
hair inbetween your balls and ass
i gave her chowder hair soup.
viết bởi Jaysonic 24 Tháng năm, 2008

Words related to chowder hair

ass balls chowder hair middle