tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Dried ball of cum.
If you leave your jizz out to dry, sometimes it will turn into a chowder puff.
viết bởi chowder puff creator 09 Tháng tư, 2003