tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Something gay that Doug said once.
Sucks that we wont have any chowder pups going =(
viết bởi Bobbo2333 21 Tháng sáu, 2009

Words related to chowder pup

doug homosexual made-up stupid word