tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Ghetto term for children or short to for chillens.
Another case of a mom not watching her chrin.
viết bởi CHHALL3 01 Tháng mười, 2007