tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Chris Corner is an English musician,former of Sneaker Pimps,mostly known for his solo project,IAMX.
Have you heard of Chris Corner?

Duh!
viết bởi tangerineX 21 Tháng tám, 2009