tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Chris moscato king of the sloths, and fire king.
Chris Moscato walked into a pole
viết bởi Fireking1 28 Tháng mười một, 2013