tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
The herbable dank bud!
Man dat shits da chroinc.
viết bởi 2damnsleepy 05 Tháng mười, 2003