tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A french canadian idiom that expresses anger
Là, arrête, parce que chtencâlice !

Now, stop it because I'm angry !
viết bởi Edouard B. Chapleau 01 Tháng một, 2004

Words related to chtencâlice

anger