tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The Chucotown is El Paso, Texas.
Ey man I live in chucotown!
viết bởi mchula 03 Tháng chín, 2005
 
2.
El Paso Texas
I live in Chuco Town
viết bởi Mr. Turner 28 Tháng hai, 2012