tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Someone who chugs things in a fun loving, noncompetitive way.
Dang Chuggalo you chugged almost all the ketchup!
viết bởi Chug Foo 19 Tháng mười, 2013