Top Definition
To Fight Someone

"You want to run your mouth then fine lets chunk em!"
viết bởi BanginShorty4 09 Tháng tám, 2006
1.The ability to fight well, usually ending up victorious.(chunkems)

2.Wanting to engage in a fight.(chunkem)
1.Aaron has chunkems.

2. You not tryin to chunkem.
viết bởi A_Delirious 09 Tháng sáu, 2005
Short for "chunk deuce." To say goodbye by throwing up a "peace" sign. Originated in H-Town, Texas cuz Houston gets it krunk!
I'm bout to leave,Chunk Em!
viết bởi Mike Jones...Who? 19 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×