A large obese chinese person. Usually offensive. Comes from the word Chink.
Yo, check out John Kim over there..he ain't a chink..he a chunk!
viết bởi Andrewsky 04 Tháng ba, 2003
Top Definition
The name of the fat kid off the Goonies.
Sloth love Chunk?
viết bởi Heazy 05 Tháng năm, 2003
Something large or massive. A large piece of something.

A large piece of feces.
Stan's father complained about Eric Cartman leaving a large chunk of shit in the toilet.
viết bởi Mr. Dwayne 13 Tháng năm, 2005
A fat Asian.
A large piece.
My friend Kevin Yao is a chunk all he does is eat and sleep all day.
viết bởi Professor Zhang 03 Tháng tám, 2015
To throw something at someone... originates in Texas..ya'll know what I'm talkin' 'bout!!
I chunked the flippin' food at Tina!
viết bởi Amie 01 Tháng ba, 2005
the act of chunking. to throw a chunk of machinery at someone.
Using your Chunk of Machinery you hit 89,516 on Enfo1.
You killed Enfo!.
viết bởi surface22 03 Tháng mười hai, 2007
n. Regurgitant.
Jane: I got so drunk last night. I blew chunks when I got home.

Dick: But you said booze never made you sick.

Jane: You don't understand Dick. Chunks is the name of my rottweiler!
viết bởi D'emon 26 Tháng mười một, 2002
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×