Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
large chunks of fecies aka shit about the size of a 5 cent peice, but lots of them.
i have runny shit ohhh fuck i need to do chunky dieria.
viết bởi tytler 10 Tháng tư, 2006
8 15

Words related to chunky dieria:

chunk dieria poo shit sloppy