tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
22.
Caller Hangs Ups
The CHUPS percentage was high at this telemarketer. They suck!
viết bởi Rory Gilmore 19 Tháng năm, 2004
 
23.
to suck a dick
go chup ya dad
viết bởi scroogle 08 Tháng chín, 2003