It's what you become after a year of marriage and don't care about your looks anymore. Chubby + Husband = Chusband
Oh, I want myself a chusband.
viết bởi Dana Elcar 01 Tháng sáu, 2011
Top Definition
Chubby + Husband = Chusband
During college Stan was in great shape, but after 15 years of marriage he's a chusband.
viết bởi freekyfrogy 31 Tháng năm, 2011
1. It's what you become after a year of marriage and don't care about your looks anymore. Chubby + Husband = Chusband

2. Cheating + Husband = Chusband
1. my wife made me an anniversary card, and called me chusband lol

2. my ex wife kicked my ass out of my house and called me chusband lol
viết bởi tintinou911 31 Tháng năm, 2011
It's what you become after a year of marriage and don't care about your looks anymore. Chubby + Husband = Chusband

Look it up.
Girl, your Chusband sure can put the food away!
viết bởi Thank you jaggazz 31 Tháng năm, 2011
What you become after a year or more of marriage and don't care about your looks anymore. Chubby + Husband = Chusband
"Look at my fat ass chusband laying there on the couch. Go get a damn job!
viết bởi spooda 31 Tháng năm, 2011
From reddit:

It's what you become after a year of marriage and don't care about your looks anymore. Chubby + Husband = Chusband
He wasn't always a chusband. You should see his pictures from before our marriage.
viết bởi altercheetah 31 Tháng năm, 2011
It's what you become after a year of marriage and don't care about your looks anymore.

chubby + husband = chusband
This party is for milfs only; keep your chusband at home.
viết bởi haveadonut 31 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×