tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The tale of the loyal 47 samurai that became ronin after their lord was forced to commit seppuku for defying a shogunate.
ronin 47
viết bởi Shinri 25 Tháng tư, 2004