tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(Hindi)A large sip, generally of alcohol
A chusky of brandy will keep you warm
viết bởi Greenlawns Gujju 21 Tháng năm, 2009

Words related to chusky

alcohol brandy chubby chunky fat hindi husky sip tubby tullee
 
2.
Chubby/ Husky. An overweight individual.
That woman is so chusky her gut is hanging out her pants.
viết bởi Jess Thompson 06 Tháng mười, 2006