Whore, Slut, Skank..Vulgar word in the "Cuban" spanish Language.
Eres una chusma.

Meaning...you're a whore,slut,skank,etc.
viết bởi Gabb11 06 Tháng một, 2008
Top Definition
Originates from Cuban Spanish. Refers to a "lowlife", a cheazy (cheap & sleazy) person, someone with little or no class who often dresses the part, as well - using big, gaudy, overly showy clothing & accessories.
"Mira a ese reloj chillon que lleva Cuco. Y mira como habla con boca grande y con tanta vulgaridad. Que gente mas chusma!"

"Look at that big, gaudy watch Coco wears. And look at how he goes around talking all big and with such vulgarity. What a lowlife!"
viết bởi ValiValiosa 10 Tháng bảy, 2008
A hurting spanish bamma.
That bamma Raymond is such a chusma I don't even know why anyone likes him.
viết bởi fuckhead699 19 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×