chuss is a pet name of the name Jesús (Jesus) in Spain and other Spanish speaking countries
chuss is going to Ibiza beach next week
#chusss #chus #chos #chuss #jesus #spain
viết bởi kodemore 15 Tháng chín, 2013
A cheesy, pusy substance
I squeezed another zit and chuss came out
#muss #cuss #sluss #pus #pwess
viết bởi mentboy 10 Tháng hai, 2009
The combination of being a wuss and a chump
Mark is chuss.
That thing that Michael did was so chuss.
Rachel is not chuss at all.
#wuss #chump #chuss #chus #chum
viết bởi bananaboat71 13 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×