An exclamation of joy, rooted in the gradual perversion of the word "yes".
Yes -> chyea/chyes -> chuss
"I just aced that bitch of a test! Chuss!"
"Chuss! I'm gettin' laid tonight!"
"Chuss!"
viết bởi Garrettm4a1 25 Tháng sáu, 2007
A cheesy, pusy substance
I squeezed another zit and chuss came out
viết bởi mentboy 10 Tháng hai, 2009
The combination of being a wuss and a chump
Mark is chuss.
That thing that Michael did was so chuss.
Rachel is not chuss at all.
viết bởi bananaboat71 13 Tháng mười, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×