tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a ginger homosexual who is addicted to drugs and Alcohol.
person A-"dammmmmmm look at that chutney faggot"
person B-"he needs to go rehab!"
viết bởi blackberryipodtouchxbox 05 Tháng sáu, 2011