tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A sweepstake on which well known gay celeb will die of AIDS
I won when Freddie Mercury came up
viết bởi Hugh Janus 23 Tháng mười, 2003