tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
the anus and bowel of somebody who eats a lot of Indian cuisine.
if david dickinson tried to tap your botty you might say"oh no david not in my chutney pot"
viết bởi hythe home of chav 09 Tháng năm, 2011