Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Derogatory term for a gay person or the sexual acts or anal sex.
"The boys a chuntey shunter"

"What a chutney shunter"
viết bởi LuKe-87 10 Tháng một, 2006
7 1

Words related to chutney shunter:

backdoor betty fag fagott fudge packer gay