tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Lisa used that at work. Warning though once you hear the word chutta, it's typically going to be followed by Fuck Up.
Chutta Fuck Up
You better Chutta fuck up
viết bởi Robert 21 Tháng mười hai, 2004