Top Definition
Taking a nasty crap.
Awww that McDonalds is hitting home, I'm gonna go chuzz.
viết bởi chuzzster 11 Tháng mười, 2009
n. jizz, semen

v. to ejaculate
She didn't want me to get her pregnant so I pulled out and chuzzed on her nuzz instead
viết bởi TimAndTomas 01 Tháng một, 2009
it ain't free but it ain't much
Chuzz ain't free; it costs a dollar.
viết bởi gullydoc 06 Tháng mười một, 2004
A word that black people use thats a variable and can mean anything.
u mutha fucca up tell me werr u stay at chuzz
viết bởi hamburger eatin headass 03 Tháng hai, 2008
The white crusty "cheese" that forms on an unwashed penis.
An amalgam of words cheese and scuzz.
"See that homeless guy, I'd say he's rife with chuzz"
viết bởi Bubbinzubbin 29 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×