tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Basically means the following:
- gay
- annoying
- anti-social
- stupid
My browser is being cibe.
viết bởi Sepphie 17 Tháng chín, 2005
 
2.
A wimpy loser who has a cry whenever somebody makes fun of him.
Not cibe: You suck, cibe
cibe: *cry* I'm going to tell the teacher on you!
viết bởi anonymous 22 Tháng mười hai, 2004