Top Definition
Short word for Cigarette
Shit, im out of smokes, give us a ciggy!
viết bởi z3ek 10 Tháng năm, 2005
shortened version of "cigarettes."
"Hand me my ciggies" "I need a ciggy"
viết bởi thebunnyhorse 01 Tháng mười hai, 2004
the short version of cigarette
"yo! i'm hungry for a ciggy"
viết bởi ladie-puffy 08 Tháng ba, 2005
word short for cigarette.
chick 1: "can i bum a ciggy?"
chick 2: "yehh."
viết bởi love-bruises 10 Tháng ba, 2007
The short form of cigarette
"Yo, I'm gunna step out for a ciggy"
viết bởi Hooder Hooderman 09 Tháng năm, 2009
cigarettes
Yo man, hook me up some ciggies!
viết bởi garbage bear 21 Tháng mười một, 2010
noun; a fine lady who spends her days sippin' booze, smoking weed, and getting laid without a care in the worl.
Back in high school, I used to be a ciggy.
viết bởi SAM•BAM 18 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×