Top Definition
calculator i'd like (to) function
Man that TI-84's a cilf
viết bởi Mr. <B> 19 Tháng mười, 2009
Cousin I'd like to fuck
During a family reunion, you run into a cousin who you had not seen in years. She is about your age, and he hotness compensates for the fact that she is a relative. You still wanna fuck her! She is a CILF!
viết bởi Doum 17 Tháng tư, 2007
Cereal I'd like to fuck
Mum, did you get more of that CILF? my bran flakes seem to be all "yoghurty" now.
viết bởi davenotdave 18 Tháng mười một, 2004
Corpse I'd like to fuck.
I was walkig the morgue when I stumbled upon a room full of CILFs
viết bởi yo momma 01 Tháng mười một, 2003
Cheerleader i'd like to fuck
A: woho look at that girl
B: jeah, that's Thao, she is a cheerleader
A: what a CILF
B: Jeah lets bang her!!!!
A: SWEET
viết bởi haakki 21 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×