tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
a female Italian name meaning 'of the LORD' the male version is Ciriaco.
Hey, Ciriaca, come here.
viết bởi ciriyasdfghjkl 22 Tháng mười, 2013