tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
female version of tea bagging
All I can smell is chowder after the clam bagging I got.
viết bởi segros 02 Tháng mười một, 2009