tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A man who fucks rapidly
She said you were a clam rammer.
viết bởi cracklet 18 Tháng hai, 2014

Words related to clam rammer

clam fuck ram rammer rapidly