tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A cloth to shine your clam(vag) with
She used a clam shammy to spruce up her pussy.
viết bởi DSkunk 28 Tháng bảy, 2010