A drug made of a temperpedic cotton ball dipped in jelly. Combination of MDMA and LSD. Symptoms include burping, dizziness, memory loss and erectile disfunction...
"yo, lost night i got wicked f***** up on Clams"
viết bởi Claire Bidell 18 Tháng mười hai, 2008
gun
drop the clam cletus - you dont wanna hurt nobody do ya?
viết bởi Bob 26 Tháng mười, 2003
mouth (or talk hole)
Shut your clam before I kick your puss off.
viết bởi Lynn 23 Tháng một, 2004
the bomb diggity, stickiest of the ickiest, fire ass, high grade marijuana
we got home from school and packed up a fat bowl of some clam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viết bởi Matthew Arceneaux and Jeremy Fortson 24 Tháng tám, 2006
1.nasty person
2.person that looks dirty/nasty
3.ugly
"did you see Sarah today?"

"yeah dude, she looks so clam"
viết bởi obesefatty 14 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×