tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you rim so hard that it bleeds.
Jerry was so hot, I couldn't help myself and I gave him a clamato rimmer.
viết bởi Lorden 06 Tháng mười hai, 2007

Words related to clamato rimmer

anus blood clamato rimjob rimmer