Top Definition
The often confusing bulge on some womens pants, commonly mistaken for a penis bulge.
"Yo Nick, did you see Patty on register 7?"
"Bro, idk if thats a girl or not, did you see that clambump??"
#patty bulge #pants mountain #jean mound #panty pile #chick balls
viết bởi StreetBikeTakeover 14 Tháng sáu, 2009
A term used to describe the act of lesbianism
Mellisa and Sarah were engaged in a hot and steamy clambump.
#lesbian #sex #dyke #carpetmuncher #eating out
viết bởi Jeff Mills 07 Tháng bảy, 2006
Another term for scissoring.
Hey babe, wanna clam bump?
#vagina #clam #bump #scissor #clam bump #lesbian #sex
viết bởi King Clam Bump 21 Tháng bảy, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×