tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
A guy that takes a girl's virginity.
Dude, you're such a clamburglar... Last night, you got hammered and took Lizzie's virginity.
viết bởi Anonymousssss913 21 Tháng chín, 2008
 
2.
a man trying to rob me of my vagina.
gosh billy bob is such a clam burglar, always trying to get at my vagina
viết bởi sallanie 03 Tháng tư, 2009