Clackamas Alternative LANning. It's a new gaming clan/LANning group. They like to call this new fusion "cLANning" and call themselves "the next generation in cLANning."
You hear about that new group, cLAN? Yeah... we're really watching out for them.
viết bởi digital_heretic 23 Tháng mười hai, 2004
A group of gamers who work together to bring down their online foes. For example, in Battlefield Vietnam, my clan usually picks USA and we all work together to kill Commie Vietcong morons.
CDC kicks some ass! HOO-YA!!!
viết bởi Shax 06 Tháng sáu, 2004
When fucked up people do fucked up things... thats a fucking clan
Ku Klux Klan or CLAN!!!!
viết bởi Sean 12 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×