tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
it's when a boy screams for more, and a girl grabs his ass
kathleens clantots wendy
viết bởi gelo 22 Tháng tư, 2003