tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
music of the highest quality/degree
have you heard of class a asteriods? they're a killer band. too bad the lead singer is an ASSHOLE.
viết bởi mockingjay 14 Tháng tư, 2010