Top Definition
someone who can drive you crazy with the fantastic look in his eyes. He can make you laugh,be joyful and love. He is very hot and awesome.
I'm dreaming of those dreamy eyes...... claudiu's eyes..............
viết bởi cc105 13 Tháng tư, 2010
just cool and chilled dude from nürnberg keepin it real
claudius loves tanja
viết bởi hanswurst77 13 Tháng bảy, 2009
Someone who hides their true feelings but would make a good boyfriend anyway. usually short and really handsome.
.Claudius
viết bởi Awesome 123454321 13 Tháng chín, 2012
A white boy who is really black. He is the master of DDR, and lives in the ghetto.
Claudiu is ghetto, init
viết bởi RioJo 15 Tháng bảy, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×