tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the bottom of your collar bone
wow, i just pierced my clavicles and it hurt like a bitch.
viết bởi Big Taylor 05 Tháng bảy, 2008
 
2.
clavicle is Brasil.
<clavicle> I AM BRASIL!!
viết bởi emad 06 Tháng sáu, 2003