tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Cleaner than before, but still not completely clean
My room is cleanerer than it was
viết bởi dauntless81 15 Tháng mười hai, 2008