Top Definition
Clebbs is a ultility word used to describe breasts or testicles in a public environment without offending the people around you.
'Look at the clebbs on that sweet momma!'
Look at the breasts on that attractive female

'I've got my clebbs caught in my zip!'
I have accidently caught my testicles in my trouser zip
viết bởi Mafioso Reynolds 16 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×