tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
an upstanding word that should be allowed in any school music video
clecko isn't a bad word
viết bởi ajhbguaygoyarvgoarbg 21 Tháng mười hai, 2012