tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Synonymous with tight.
<Dr_Dos> Clecky is tight!
viết bởi nuero 11 Tháng hai, 2004