Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:
 
1.
What is commonly referred to as a: Television remote
Jeremy: Yo fart-gargler, where'd you hide the click stick?
Donnie: Check the couch!
viết bởi Keegan Gnartin 03 Tháng tư, 2008
2 0

Words related to click stick:

click clickstick click-stick gnarly remote stick television tv