tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A girl who messes with some or all members of the group or click
That bitch ant shit but a click trick
viết bởi RippedRider 03 Tháng mười một, 2006